I miejsce - Konkurs wiedzy o bezpiecznym internecie PDF Drukuj

W dniu 15 lutego 2012 roku odbył się w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu „Konkurs wiedzy o bezpiecznym internecie”.

 

Reprezentacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. „Polaków Zesłanych na Sybir” w składzie Rafał Skrzypek i Damian Cichewicz zajęła I miejsce.

 

Gratulacje.

 

Opiekunem drużyny był Tadeusz Zarzycki.

 
Wielkie BOOM !! w naszym gimnazjum PDF Drukuj

Nasze gimnazjum, za pośrednictwem Urzędu Miasta, pozyskało 98.500,00 zł na realizację projektu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole, ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

„Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa BOOM!

Czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, Odważni, Mądrzy.”

 

Celem projektu jest:

- stworzenie spójnego programu opierającego się o różne metody i formy pracy skierowanego do uczniów zagrożonych wpływami oddziaływania niewłaściwej grupy rówieśniczej i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi lub lekami,

- stworzenie systemu wspierającego rozwój pasji, talentów i inicjatyw młodzieżowych, a w szczególności promowanie wolontariatu,

- stworzenie cyklu programów telewizji lokalnej i gimnazjalnej przedstawiających problemy współczesnej młodzieży.

 

Główne zadania:

- Program TV „Gimnazjaliści o swoich problemach”

- Warsztaty „Chcę być i żyć z ludźmi”

- Dom – miejsc magiczne – „Home School” musical,

- „Poprzez teatr wypowiadam siebie” - przygotowanie i wystawienie spektaklu profilaktycznego

- Trzy konkursy:
1) plastyczny pod hasłem: „Namaluj Mądrość, Odpowiedzialność, Odwagę lub Bezpieczeństwo”
2) literacki na opowiadanie „Musiałam/em zareagować, nie mogłam/em być obojętna/ y….”
3) filmowy lub prezentacja multimedialna – „Niebezpieczne miejsca w mieście”.

- „Są pewne granice” – cykl warsztatów dla rodziców,

- „Tworzę lepsze jutro”- cykl zajęć w Międzynarodowym Centrum Ceramiki,

- prelekcje dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki,

- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

- Sport przeciwko używkom.

 
Nagrody Prezydenta Miasta za promocję Bolesławca 2011 PDF Drukuj

Gratulacje! Gratulacje! Gratulacje!

Dla Pana Symona Głogowskiego i Ewy Ochockiej którzy zostali LAUREATAMI NAGRODY ZA PROMOCJĘ MIASTA.

Nagrody zostały rozdane 09 lutego 2012 r. podczas uroczystej gali w sali kina Forum.

Pan Szymon Głogowski

jest koordynatorem wszystkich działań ekologicznych w szkole.
Inicjuje działania ekologiczne i pozyskuje również fundusze na rzecz ochrony środowiska naturalnego, klimatu i ochrony praw zwierząt.
Angażuje młodych ludzi do działań obywatelskich i tworzenia szerokiej koalicji do realizacji zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest Bolesławiec jako miasto dbające o środowisko i zdrowie swoich mieszkańców.

Ewa Ochocka

to najlepsza lekkoatletka naszej szkoły. 
Jej największe osiągnięcia, to:
IV miejsce na Halowych Mistrzostwach Polski w LA, III miejsce na Mistrzostwach Polski Samsung Athletic Cup w biegu na 100 m. Była uczestniczką Mistrzostw Świata Pucharu J. Humberta w Lekkiej Atletyce. Jest objęta szkoleniem kadry dolnośląskich juniorów. Jeżeli jeszcze dodamy, że Ewa otrzymuje corocznie świadectwo z białoczerwonym paskiem, to chapeau bas!

 
I rocznica nadania imienia szkole PDF Drukuj

10 lutego 2012 roku odbyła się w naszym gimnazjum podniosła uroczystość, związana z pierwszą rocznicą nadania szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir. W tym dniu nie było lekcji, a uczniowie po krótkich spotkaniach z wychowawcami, podczas których podsumowano wiadomości dotyczące patrona, wyruszyli wspólnie do Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja.

Tam, z udziałem pocztów sztandarowych bolesławieckich szkół i Sybiraków, uczestniczyli we mszy św. Po powrocie do szkoły, gdy wszyscy już trochę się rozgrzali, w sali gimnastycznej nastąpiła druga część uroczystości rocznicowej. Po powitaniu zgromadzonych przez prowadzącą ceremonię panią Małgorzatę Janowską, nastąpiło wprowadzenie sztandarów i odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Maria Subik, która przywitała zebranych, a wśród nich przedstawicieli władz miasta, placówek oświatowych, instytucji patronackich oraz przyjaciół ze Związku Sybiraków, Kresowiaków oraz stowarzyszenia Carpe Diem. W dalszej kolejności przemawiali: pan wiceprezydent Kornel Filipowicz (który podkreślił znaczenie tradycji patriotycznych), pani Maria Niemczuk (która przypomniała dotychczasowe działania uczniów i nauczycieli, związane z kultywowaniem pamięci Sybiraków) i pani Aneta Fecyk (która, jako przedstawicielka Rady Rodziców, z przekonaniem potwierdzała trafność wyboru takiego, a nie innego patrona).

Po wręczeniu dyplomów dla przedstawicieli klas, które wykonały najciekawsze gazetki, związane z historią Sybiraków oraz legitymacji „Wnuka Sybiraka”, wyprowadzono poczty sztandarowe i rozpoczęła się część muzyczna – koncert połączonych chórów szkolnych naszego gimnazjum i Zespołu Szkół nr 2, wspaniale przygotowanych przez panie Justynę Rapę i Izabelę Kulpę.

Na zakończenie uroczystości, na stojąco odśpiewano „Hymn Sybiraków”.

Cała gala była bardzo ciekawa i poruszająca. Można śmiało powiedzieć, iż kolejna stronica historii szkoły została zapisana. Żegnając zgromadzonych, pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na spotkanie za rok.

Sz. K. i M.K.

 
I rocznica nadania imienia PDF Drukuj

W piątek 10 lutego 2012 r. w Gimnazjum Samorządowym nr 2 uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę nadania szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir.

Tę zaszczytną nazwę gimnazjum otrzymało z inicjatywy bolesławieckiego Koła Sybiraków. Przygotowania do jej przyjęcia trwały ponad dwa lata. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Sanktuarium pw. Najświętszej Marii Panny przy ul. Kościelnej. Nabożeństwo poprowadził ksiądz Przemysław Tur. Najpierw wprowadzono sztandary Związku Sybiraków oraz bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjów. W mszy licznie uczestniczyli Sybiracy oraz uczniowie, a także ich nauczyciele i rodzice. Wspólnie odczytali modlitwę wiernych. Na zakończenie dwie uczennice recytowały wiersze. Nabożeństwo miało podniosły patriotyczny charakter.

Druga część obchodów odbyła się w szkole. Obok młodzieży uczestniczyli w niej Sybiracy, członkowie stowarzyszenia Kresowiaków, przedstawiciele władz miasta, MZGK - zaprzyjaźnionego ze szkolą zakładu patronackiego, dyrektorzy innych placówek oświatowych oraz inni goście. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Janowska. Rozpoczęło się od przemówienia dyrektor szkoły Marii Subik, która nawiązała do uroczystości nadania gimnazjum imienia i poinformowała o tym, co wydarzyło się od tego momentu. Następnie zabrał głos wiceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz. Przemówiła również przewodnicząca koła Sybiraków w Bolesławcu Maria Niemczuk. Przypomniała historię trzyletniej współpracy z uczniami i nauczycielami z GS nr 2, podkreślając znaczenie najważniejszych wydarzeń, które wyznaczały jej kolejne etapy.

Wzruszającym momentem spotkania było wręczenie legitymacji wnuczek Sybiraków. Jedną z nich odebrała uczennica gimnazjum Dagmara Parchimowicz. W części artystycznej obchodów pierwszej rocznicy nadania szkole imienia zaprezentowano specjalny program przygotowany przez dwa chóry – z GS nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół nr 2. W pierwszej jego części wykonano utwory o tematyce patriotycznej, w drugiej zaprezentowano lżejszy repertuar międzynarodowy. Chóry poprowadziły dwie dyrygentki Justyna Rapa i Izabela Kulpa. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu Sybiraków.

 

Zapraszamy do galerii

 
Turniej dziewcząt - piłka siatkowa PDF Drukuj

6 lutego 2012 r. odbył się finał turnieju dziewcząt w piłce siatkowej klas trzecich. W finale uczestniczyły klasy III e i III a. Ostatecznie zwyciężyła klasa IIIe.

Turniej trwał 3 miesiące i uczestniczyły w nim wszystkie klasy trzecie.

Wyniki turnieju:

I miejsce - III e
II miejsce - III a
III miejsce - III g
IV miejsce - III f
V miejsce - III d
VI miejsce - III b
VII miejsce - III c

Gratulujemy wszystkim drużynom za zaangażowanie i miłą atmosferę w czasie turnieju.

Organizator: Jadwiga Stachów, nauczyciel wf.

 
<< Początek < Poprzednia 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Następna > Ostatnie >>

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli