„Dzikie wysypiska śmieci – problem XXI wieku” PDF Drukuj
Od marca 2014 roku w naszej szkole realizowany był projekt
w ramach V EDYCJI DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ
PROMUJĄCYCH EKOROZWÓJ „ZIEMIA DLA WSZYSTKICH”.

Głównym problemem, którym zajęci się uczniowie były dzikie
wysypiska śmieci. Podsumowaniem projektu była debata
„Dzikie wysypiska śmieci – problem XXI wieku”.

Przygotowały i prowadziły ją uczennice klasy I „d” – Zuzanna Stawicka, Kaja Szylar,
Mairina Tetianyna i Roksana Białek. Wśród ekspertów znaleźli się: Pani Grażyna Strzyżewska
- Zastępca Dyrektora MZGM, , Pani Sylwia Michałeczko - Zastępca Kierownika Działu
Gospodarki Odpadami w MZGM w Bolesławcu, Pani Dorota Marusiak nauczycielka biologii
w Gimnazjum Samorządowym nr 2, Mateusz Zawadzki – uczeń klasy III „a”. Publiczność
stanowili uczniowie gimnazjum, Pani Dyrektor Maria Subik, Pani Ewa Szajwaj z-ca dyrektora.

CZYTAJ WIĘCEJ>>

Info. Jolanta Smolińska Yacoubi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli