WYBRANI OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU 2016 PDF Drukuj

W związku z kończącą się kadencją obecnych
opiekunów Samorządu Uczniowskiego:
Pani Jolanty Smolińskiej-Yacoubi i Pani Marioli Obryckiej,

na czerwcowym zebraniu Samorządu zostały
przeprowadzone wybory. Kandydatami byli wszyscy
nauczyciele uczący w naszej szkole. W drodze tajnego
głosowania, w którym brało udział 10 osób, Zarząd
Samorządu zdecydował, że w następnym roku szkolnym
funkcję tę obejmą: Pani Ewa Chrobot i Pan Robert Bieliński.

Gratulujemy!

Dotychczasowi opiekunowie dziękują wszystkim uczniom za wieloletnią współpracę  życzą dalszych
sukcesów i owocnych działań zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym.
Info. Mariola Obrycka
------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli