Informacje dla rodziców PDF Drukuj

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.
przekazujemy Państwu – rodzicom uczniów klas III gimnazjalnych - kilka
kluczowych informacji, w tym przede wszystkim dotyczących:


 1. Harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego – w terminie
  głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu
  w terminie dodatkowym).
 2. Struktury egzaminu (podział na części zakresy/poziomy; czas trwania
  poszczególnych zakresów/poziomów,
  w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków
  lub formy przeprowadzania egzaminu).
 3. Zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
 4. Sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego
  czasu (5 minut) przeznaczonego
  na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

  Zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
  lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 5. Przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej.
 6. Konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 7. Możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.
 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli