Wielki sukces naszych uczennic - 4 posłanki na Sejm są z naszej szkoły ! PDF Drukuj

XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędzie się 1 czerwca 2011 roku w Warszawie.Tegorocznym tematem jest "Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej".

Nasze miasto będą reprezentowały aż 2 zespoły uczniowskie, wybrane spośród ponad 100 chętnych kandydatów z Dolnego Śląska. W całej Polsce nadesłano 570 zgłoszeń, do udziału w pracach parlamentu zakwalifikowało się jedynie 230 z nich.

Amelia Osip, Kamila Kamińska (1 grupa) oraz Agnieszka Koryluk i Kamila Popek (2 grupa) za zadanie miały przygotować prezentacje pomysłów na lokalne działania społeczne i wolontarystyczne i ich rozpropagowanie w swoich szkołach i miejscowościach. Ich prace zostały bardzo wysoko ocenione, a m.in. ich doświadczenia w działaniu lokalnym stały się podstawą do dyskusji podczas obrad Sejmu.

1 czerwca Sejm Dzieci i Młodzieży przyjmie uchwałę zawierającą postulaty i stanowisko odnośnie wspierania wolontariatu. W dalszej kolejności uchwała będzie przedmiotem debat i dyskusji w szkołach i środowiskach lokalnych na terenie całego kraju.
Organizatorzy chcą, aby uchwała stała się przedmiotem dalszych dyskusji i refleksji. „Tegoroczni” posłowie będą mieli za zadanie zaprezentować uchwałę władzom lokalnym, zorganizują także debaty poświęcone zagadnieniom związanym z wolontariatem. Ostatnim etapem będzie konferencja ogólnokrajowa, w ramach której uczniowie podzielą się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami władz centralnych (politykami i urzędnikami odpowiedzialnymi za edukację i wolontariat).


Organizatorem XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Projekt: Polska i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Poniżej przedstawiamy prace naszych posłanek:

Agnieszka Koryluk, Kamila Popek - Wolontariat na rzecz zwierząt (youtube)

Kamila Kamińska, Amelia Osip - EduTuba

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli