Program „Czytające szkoły” PDF Drukuj

Od 10 lat w kraju prowadzona jest kampania społeczna, której inicjatorem i organizatorem jest Fundacja „ ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku tydzień propagowania głośnego czytania przypada od 25 maja do 5 czerwca. Nasza szkoła bierze udział w tych działaniach, koordynują je panie bibliotekarki. Jesteśmy umówieni z zaprzyjaźnionym przedszkolem na czytanie dzieciom na głos świetnych wierszyków i opowiadań.

Jim Trelease, amerykański propagator czytania dzieciom pisze: „Naród, który mało czyta, mało wie, podejmuje złe decyzje(…). Tymczasem wg najnowszych badań Biblioteki Narodowej 56 % Polaków nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki. To wielkie zagrożenie cywilizacyjne, które na siebie ściągamy!

Głośne czytanie przez dorosłego zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi małemu człowiekowi ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Tworzy to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia, co najmniej tak jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. (…)

(…) Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści językowe i umysłowe, które zresztą ściśle się łączą. Co jest najlepszą wizytówką każdego człowieka? Jego język. Używanie bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia.

Powyższe cytaty pochodzą z książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej "Wychowanie przez czytanie" wydanej przez Świat Książki, a wiadomości powstały na bazie materiałów opracowanych przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" publikowane na stronie internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl.

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli