Przemówienie przewodniczącej Rady Rodziców wygłoszone z okazji I rocznicy nadania szkole imienia PDF Drukuj

Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości przez Panią Anetę Fecyk – przewodniczącą Rady Rodziców


Drodzy Nauczyciele, Uczniowie oraz zaproszeni Goście

10 lutego 2011 r. przeszedł do historii naszej szkoły. Dzisiaj mija rok odkąd nasza szkoła nosi imię Polaków zesłanych na Sybir. Patron czyni nas unikatowymi – nie tylko na tle społeczeństwa lokalnego ale również wyróżniamy się w województwie a może nawet w kraju. Jednakże imię to nie jest tylko zaszczytem – jest przede wszystkim obowiązkiem i zobowiązaniem do pielęgnowania pamięci o tych, których udziałem stała się krwawa golgota wschodu.


Z całą odpowiedzialnością mogę dzisiaj powiedzieć, że tak rzeczywiście jest – młodzież pod kierunkiem nauczycieli, wychowawców i świadków tamtych dni pogłębia swoją wiedzę o tych jakże bolesnych i trudnych dla całego narodu wydarzeniach. Uczniowie stają się świadomymi młodymi Polakami, dla których autorytetami stali się ludzie, którzy choć często bezimienni złożyli swoje życie za trwałe wartości narodu – honor, wolność, niepodległość.

Uważam, że w życiu każdego człowieka są chwile i wydarzenia niezwykłe, które na stałe zapisują się w jego pamięci. Są również chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy teraz okazję do rozpamiętywania tego co było, co jest i do snucia wizji tego co będzie. Okazje tego typu nie zdarzają się codziennie. Są to wydarzenia, na które czeka się latami. Dlatego nadanie szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir oraz poświęcenie i wręczenie sztandaru, to było podniosłe wydarzenie wieńczące wysiłki organizatorów i dotychczasową pracę całej społeczności szkolnej.

Gratulując Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej, Uczniom oraz Sybirakom, życzę kolejnych, dobrze zapisanych kart w dziejach naszej szkoły. Niech to wydarzenie będzie inspiracją do dalszych, równie wartościowych i wzniosłych, działań.

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli