Przemówienie przewodniczącej Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków wygłoszone z okazji I rocznicy nadania szkole imienia PDF Drukuj

Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości przez Panią Marię Niemczuk – przewodniczącą Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków

Pamiętna data 10 lutego 72 lata temu w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku do wielu polskich domów na wschodnich ziemiach przedwojennej Polski zastukali do drzwi funkcjonariusze NKWD zabierając całe rodziny wraz z dziećmi, osobami starszymi i chorymi. Na spakowanie rzeczy wyznaczono niewiele czasu. Zwykle saniami wieziono w nocy, podczas trzaskającego mrozu do wcześniej przygotowanych towarowych wagonów. W każdym wagonie umieszczono około 60 osób. W niezwykle makabrycznych warunkach nie wszyscy dotarli do miejsca przeznaczenia. Wiele osób, które przeżyły, szczególnie dzieci, do dzisiaj odczuwa skutki ciężkich odmrożeń kończyn oraz innych części ciała. Choroby zdziesiątkowały szczególnie dzieci, a resztę zrobiło niedożywienie i brak opieki lekarskiej. Z ponad 200 tysięcy wywiezionych dzieci wróciło do Polski około 70 tysięcy.

Dlatego nadanie imienia szkole w dniu 10 lutego nie jest przypadkową datą.
Dziś mija rok od chwili, kiedy szkoła otrzymała imię „Polaków Zesłanych na Sybir”.
Niezapomniana uroczystość z udziałem znakomitych gości do dziś tkwi głęboko w naszej pamięci. Wzruszenie zgromadzonych wówczas Sybiraków budziło radość i nadzieję, że nasz los tułaczy nie pójdzie w zapomnienie.
Już teraz widać, jak dalece szkoła włączyła się w utrwalenie sybirackiego etosu:

Konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski z udziałem wszystkich wychowawców (z inicjatywy Aleksandry Szylin pt. „Wielcy Polacy

– Zesłańcy Sybiru”, były to :

- ekspozycje w salach lekcyjnych (gazetki).

- Międzyszkolny Konkurs pt. „Ocalić od Zapomnienia: Sybir – Katyń”.

- Spektakl pełen głębokich refleksji na podstawie wspomnień Sybiraczki Danuty Szczyglewskiej, wyreżyserowany przez p. Ewę Ołenicz-Bernacką.

- Pierwszy Konkurs Historyczny pod patronatem Prezydenta miasta Bolesławiec p. Piotra Romana, a przygotowali go nauczyciele historii p. Anna Gorzkowicz, Joanna Kupisz, Beata Orczyk i Grzegorz Jankowski. Wystawa bogata w eksponaty i prace młodzieży pt. „Polacy – Zesłańcy Syberii” przygotowana w bibliotece przez p. Aleksandrę Szylin i Mariolę Kozioł. Posadzenie „Dębu Pamięci”.

- Włączenie szkoły w obchody Dnia Sybiraka: - przemarsz młodzieży z gronem pedagogicznym pod pomnik-obelisk „Ofiar Stalinizmu”

- Zaprezentowanie programu słowno-muzycznego o tematyce patriotycznej przez młodzież gimnazjum w Karpaczu podczas zjazdu sierot – Sybiraków.

- Uczniowie znają i potrafią zaśpiewać hymn Sybiraków.

- W dniu 8 lutego odbył się konkurs międzyklasowy pt. Polacy Zesłani na Sybir zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Ewy Chrobot i Olimpii Salwerowicz.

Wśród tych wszystkich wydarzeń jakie miały miejsce, najważniejsze wydarzenie wieńczące ponad dwuletnie staranie o nadanie imienia gimnazjum odbyło się 10 lutego 2011 roku, a mistrzem ceremonii była wówczas p. Małgorzata Janowska.

Wszystkie te działania są gwarantem, że pamięć o synach i córkach polskiego narodu zesłanych na Sybir w okresie caratu, bolszewickiej nawałnicy i totalitarnego systemu komunistycznego, będzie trwać.

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli