Podsumowanie I semestru realizacji projektu EKOLOGIA – żywioł WODA PDF Drukuj

11 stycznia 2012 r., na ostatnich w semestrze zajęciach z projektu, uczniowie podsumowali półroczną pracę. Zaprezentowali wyniki swoich badań w postaci plakatów, prezentacji multimedialnych i filmu. Jedna z grup przygotowała wywiad z pracownikiem wodociągów miejskich. Gimnazjaliści omówili efekty swojej pracy w bardzo profesjonalny sposób.

W projekt „EKOLOGIA - 3 – żywioły: WODA, ZIEMIA, POWIETRZE” zaangażowało się 44 uczniów, pracujących w 9 zespołach. Wszyscy brali udział w wycieczkach, doświadczeniach, badaniach naukowych.

 


Uczniowie mieli do dyspozycji dwie pracownie komputerowe. Na zajęciach wyszukiwali informacje o zasobach wody na Ziemi, uzupełniali i tworzyli mapy tych zasobów oraz wykresy.

Wybrali się na wycieczkę nad staw miejski, obserwowali zwierzęta i rośliny, pobrali próbki do badań i obserwacji oraz założyli hodowlę pantofelka. Potem prowadzili ich obserwacje mikroskopowe. Byli też nad rzeką Bóbr obserwując jej dolinę rzeczną. Próbki wody wykorzystali do badań chemicznych pod kątem zawartości azotanów, fosforanów, amonu i PH.


Uczniowie na bieżąco dokumentowali ćwiczenia, robili zdjęcia i notatki. Zbierali materiały do prezentacji na zakończenie pracy nad żywiołem „Woda“. Nakręcili film podsumowujący pracę w projekcie. Na zajęciach projektowych dwukrotnie odbyli sesje nagraniowe nad rzeką oraz opracowali narrację do filmu. Wykonywali obliczenia statystyczne i procentowe.

 Niezależnie od tego, w której klasie uczeń jest, nikt nie miał problemu z wykonywaniem obliczeń. Odczytywali liczniki wody w szkole i w domu. Analizowali zużycie codzienne wody. W szkole kontrolowali cieknące krany w łazienkach. Wykonali obliczenia, ile „zmarnowanej“ wody wypłynęło przez takie niedokręcanie kranów lub wykapywanie.

 

Praca w projekcie zdecydowanie zwiększyła świadomość ekologiczną uczniów.

W zespole projektowym pracuje 8 nauczycieli: Ewa Mieniek – szkolny koordynator projektu, Dorota Marusiak, Barbara Dolecka, Małgorzata Myszka, Jolanta Smolińska-Yacoubi, Maria Sobczyszyn, Beata Pełka, Szymon Głogowski.

Opracowała: Ewa Mieniek
szkolny koordynator projektu

 

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli