Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Bolesławcu PDF Drukuj

Semestr zimowy w projekcie EKOLOGIA to praca nad żywiołem WODA. Na zajęciach uczniowie sprawdzili stan chemiczny wody w Bobrze, stawach i zbiornikach miejskich. Przeliczali zużycie wody, w różnych aspektach życia codziennego /ile do czego, ile na 1 osobę w domu, w szkole/. Poznali zagrożenia wynikające z działalności ludzkiej, wypracowali sobie świadomość ekologiczną. Wiedzą już dlaczego musimy dbać o zasoby wody na Ziemi.
Domknięciem pracy nad tym żywiołem była wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Bolesławcu. Większość z nas była tam pierwszy raz. Pani inżynier, pracownik oczyszczalni oprowadziła nas po obiekcie i pokazała nam cały proces oczyszczania, od momentu wpłynięcia ścieków do chwili wypuszczenia czystej wody do rzeki Bóbr.

Co nas pozytywnie zaskoczyło:
- nigdzie nie poczuliśmy oczekiwanego smrodku ścieków,
- wszędzie było sterylnie czysto,
- woda wypływająca z oczyszczalni, podnosi klasę wody w Bobrze z drugiej na pierwszą,
- oczyszczalnia oprócz wody produkuje biogaz, jest samowystarczalna energetycznie.

Zdjęcia ze strony http://www.pwik.boleslawiec.pl/219,oczyszczalnia-boleslawiec.html

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli