Radni V Kadencji Mlodzieżowej Rady Miasta PDF Drukuj

Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.
RADNI V KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GIMNAZJUM SAMORZĄDOWE NR 2 IM. POLAKÓW ZESŁANYCH NA SYBIR
Piotr Filistyński

Jestem uczeniem klasy 2d. W Młodzieżowej Radzie Miasta pełnię funkcję radnego. Moim celem jest propagowanie sportu i kultury wśród młodzieży. Interesuje się sportem i muzyką. Chcę, aby w naszym mieście ciągle coś się działo. Pragnę, abyśmy nawiązali bliższy kontakt z młodzieżą z miast partnerskich
Roland Szczepański

Jestem uczniem klasy 2d. W Młodzieżowej Radzie Miasta pełnię funkcję radnego. Interesuję się sportem i grami komputerowymi. Pragnę żeby w naszym mieście było więcej miejsc, gdzie młodzież mogłaby się spotykać i miło spędzać czas.Na ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miasta omawialiśmy dwie akcje charytatywne i pomysł dotyczący gry dla samorządów. Pierwszą była akcja dla Celinki. Polega ona na tym, że dnia 22 czerwca odbędzie się festyn w starym teatrze. Drugą akcją była akcja pt. „Szpikolada”. Jest to duże przedsięwzięcie, które ma na celu znalezienie dawców szpiku kostnego. W ramach tej akcji będzie organizowany marsz biedronek, oraz dyskoteka . Gry dla samorządów to bardzo podobna zabawa jak podchody. Polega na wypromowaniu harcerstwa. Gra ma się odbyć w maju, Udział będą brały trzyosobowe zespoły z poszczególnych szkół.


Koleżanki i koledzy jeżeli macie jakieś fantastyczne pomysły związane z życiem w naszym mieście młodych mieszkańców, jeżeli macie pomysł na jakąś akcję, zgłaszajcie się do nas.

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli