Zasady wyboru podręczników w GS 2 PDF Drukuj


ZASADY WYBORU PODRĘCZNIKÓW
W GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 2 IM. POLAKÓW ZESŁANYCH NA SYBIR

1. Podręczniki, spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, wybierają nauczyciele w zespołach przedmiotowych lub samodzielnie.

2. Podręczniki wybierane są z myślą o korzystaniu z nich przez uczniów przez kolejne lata.

3. Decyzję o wyborze wraz z uzasadnieniem nauczyciele przedstawiają Radzie Rodziców i dyrektorowi szkoły.

4. Podręcznik wybrany przez nauczycieli zostaje wpisany do Szkolnego Zestawu Podręczników.

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca danego roku, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego

Prezentacja nt. zasad wyboru podręczników przez nauczycieli
 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli