O szkole Drukuj

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu, z siedzibą przy ul. Bielskiej 5 rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku, na mocy Uchwały nr VII/48/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjów publicznych oraz Uchwały nr VII/50/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie sieci publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich obwodów, które stanowiły akt założycielski.

Stanowisko dyrektora szkoły objęła wówczas, na podstawie Uchwały nr 72/99 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 1999 roku, pani Stanisława Patreuha.

Grono pedagogiczne liczyło wtedy 33 nauczycieli. W 12 klasach pierwszych rozpoczęło naukę 344 uczniów. Wielu z nich kończy obecnie wyższe studia. Gdy opuszczali oni trzy lata później mury gimnazjum, w szkole liczącej 978 uczniów pracowało 65 nauczycieli. Przez 10 lat istnienia nasze gimnazjum pozostaje najliczniejszą placówką w Bolesławcu.

 

Uczniowie naszej szkoły odnieśli wiele sukcesów artystycznych, naukowych i sportowych.