Dwa projekty zakończone - film Drukuj

15 grudnia 2016 r. prowadzący uroczystość - Katarzyna Mrozik i Kacper Zaręba
poinformowali zebranych, że zakończyliśmy realizację dwóch projektów: „Dbam
o zdrowie – jestem FIT” dofinansowany z rządowego programu „Bezpieczna
i Przyjazna szkoła” i „Ja i ludzki świat wokół mnie – telewizja szkolna
w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu
” dofinansowany
z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------