I rocznica nadania imienia szkole PDF Drukuj

10 lutego 2012 roku odbyła się w naszym gimnazjum podniosła uroczystość, związana z pierwszą rocznicą nadania szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir. W tym dniu nie było lekcji, a uczniowie po krótkich spotkaniach z wychowawcami, podczas których podsumowano wiadomości dotyczące patrona, wyruszyli wspólnie do Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja.

Tam, z udziałem pocztów sztandarowych bolesławieckich szkół i Sybiraków, uczestniczyli we mszy św. Po powrocie do szkoły, gdy wszyscy już trochę się rozgrzali, w sali gimnastycznej nastąpiła druga część uroczystości rocznicowej. Po powitaniu zgromadzonych przez prowadzącą ceremonię panią Małgorzatę Janowską, nastąpiło wprowadzenie sztandarów i odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Maria Subik, która przywitała zebranych, a wśród nich przedstawicieli władz miasta, placówek oświatowych, instytucji patronackich oraz przyjaciół ze Związku Sybiraków, Kresowiaków oraz stowarzyszenia Carpe Diem. W dalszej kolejności przemawiali: pan wiceprezydent Kornel Filipowicz (który podkreślił znaczenie tradycji patriotycznych), pani Maria Niemczuk (która przypomniała dotychczasowe działania uczniów i nauczycieli, związane z kultywowaniem pamięci Sybiraków) i pani Aneta Fecyk (która, jako przedstawicielka Rady Rodziców, z przekonaniem potwierdzała trafność wyboru takiego, a nie innego patrona).

Po wręczeniu dyplomów dla przedstawicieli klas, które wykonały najciekawsze gazetki, związane z historią Sybiraków oraz legitymacji „Wnuka Sybiraka”, wyprowadzono poczty sztandarowe i rozpoczęła się część muzyczna – koncert połączonych chórów szkolnych naszego gimnazjum i Zespołu Szkół nr 2, wspaniale przygotowanych przez panie Justynę Rapę i Izabelę Kulpę.

Na zakończenie uroczystości, na stojąco odśpiewano „Hymn Sybiraków”.

Cała gala była bardzo ciekawa i poruszająca. Można śmiało powiedzieć, iż kolejna stronica historii szkoły została zapisana. Żegnając zgromadzonych, pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na spotkanie za rok.

Sz. K. i M.K.

 
I rocznica nadania imienia PDF Drukuj

W piątek 10 lutego 2012 r. w Gimnazjum Samorządowym nr 2 uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę nadania szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir.

Tę zaszczytną nazwę gimnazjum otrzymało z inicjatywy bolesławieckiego Koła Sybiraków. Przygotowania do jej przyjęcia trwały ponad dwa lata. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Sanktuarium pw. Najświętszej Marii Panny przy ul. Kościelnej. Nabożeństwo poprowadził ksiądz Przemysław Tur. Najpierw wprowadzono sztandary Związku Sybiraków oraz bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjów. W mszy licznie uczestniczyli Sybiracy oraz uczniowie, a także ich nauczyciele i rodzice. Wspólnie odczytali modlitwę wiernych. Na zakończenie dwie uczennice recytowały wiersze. Nabożeństwo miało podniosły patriotyczny charakter.

Druga część obchodów odbyła się w szkole. Obok młodzieży uczestniczyli w niej Sybiracy, członkowie stowarzyszenia Kresowiaków, przedstawiciele władz miasta, MZGK - zaprzyjaźnionego ze szkolą zakładu patronackiego, dyrektorzy innych placówek oświatowych oraz inni goście. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Janowska. Rozpoczęło się od przemówienia dyrektor szkoły Marii Subik, która nawiązała do uroczystości nadania gimnazjum imienia i poinformowała o tym, co wydarzyło się od tego momentu. Następnie zabrał głos wiceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz. Przemówiła również przewodnicząca koła Sybiraków w Bolesławcu Maria Niemczuk. Przypomniała historię trzyletniej współpracy z uczniami i nauczycielami z GS nr 2, podkreślając znaczenie najważniejszych wydarzeń, które wyznaczały jej kolejne etapy.

Wzruszającym momentem spotkania było wręczenie legitymacji wnuczek Sybiraków. Jedną z nich odebrała uczennica gimnazjum Dagmara Parchimowicz. W części artystycznej obchodów pierwszej rocznicy nadania szkole imienia zaprezentowano specjalny program przygotowany przez dwa chóry – z GS nr 2 i Miejskiego Zespołu Szkół nr 2. W pierwszej jego części wykonano utwory o tematyce patriotycznej, w drugiej zaprezentowano lżejszy repertuar międzynarodowy. Chóry poprowadziły dwie dyrygentki Justyna Rapa i Izabela Kulpa. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu Sybiraków.

 

Zapraszamy do galerii

 
Turniej dziewcząt - piłka siatkowa PDF Drukuj

6 lutego 2012 r. odbył się finał turnieju dziewcząt w piłce siatkowej klas trzecich. W finale uczestniczyły klasy III e i III a. Ostatecznie zwyciężyła klasa IIIe.

Turniej trwał 3 miesiące i uczestniczyły w nim wszystkie klasy trzecie.

Wyniki turnieju:

I miejsce - III e
II miejsce - III a
III miejsce - III g
IV miejsce - III f
V miejsce - III d
VI miejsce - III b
VII miejsce - III c

Gratulujemy wszystkim drużynom za zaangażowanie i miłą atmosferę w czasie turnieju.

Organizator: Jadwiga Stachów, nauczyciel wf.

 
Rocznica nadania imienia naszemu gimnazjum PDF Drukuj

W związku z uroczystością 1. rocznicy nadania szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir zarządza się następującą organizację dnia 10 lutego 2012 r. (piątek):

Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 9:00

9:00 – 9:35 - Lekcja z wychowawcą:
- geneza imienia Polaków Zesłanych na Sybir
- przypomnienie ceremoniału szkoły (statut)

9:45 - wyjście do sanktuarium

10:00 – 11:00 - msza z udziałem pocztów sztandarowych bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych i Sybiraków

11:15 – 11:25 - przygotowanie do uroczystości w szkole

11:30 – 13:00 - uroczystość rocznicowa na sali gimnastycznej:
- wprowadzenie sztandaru
- odśpiewanie hymnu
- powitanie gości
- okolicznościowe przemówienia
- koncert chórów
- hymn Sybiraków

 

13:00 - podziękowania i zakończenie uroczystości

Obecność uczniów podczas uroczystości w szkole jest obowiązkowa.

 
Emerytura pani księgowej PDF Drukuj

30 stycznia 2012 r., na swój wniosek, odeszła na emeryturę pani Danuta Prządo (na zdjęciu z prawej) – główna księgowa szkoły. Pracowała w naszej placówce od 1999 r., czyli od początku powstania gimnazjum.
Pani Danuta została pożegnana przez wszystkich pracowników szkoły. W ich imieniu dyrektor gimnazjum pani Maria Subik złożyła pani Danucie Prządo wyrazy uznania i szacunku za profesjonalizm, fachowość oraz wyjątkową staranność w prowadzeniu finansów szkoły i podziękowała za rzadko spotykaną sumienność, obowiązkowość i gotowość do poświęcania wolnego czasu.

Życzymy Pani Danucie Prządo dobrego zdrowia, pogody ducha i dużo radości z realizacji zamierzeń i planów.

 
Drugie życie elektrośmieci PDF Drukuj

Co to są ELEKTROŚMIECI?
Dlaczego ELEKTROŚMIECI szkodzą?
Co można odzyskać z ELEKTROŚMIECI?
Jak problemy z ELEKTROŚMIECIAMI są rozwiązywane w naszym mieście?

Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwał zespół EKOBOLGIM2 z klasy 3f.
Wszystkie informacje o naszych działaniach znajdziecie poniżej:

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Następna > Ostatnie >>

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli