NASZE NOWE PROJEKTY!!! PDF Drukuj

Gmina Miejska Bolesławiec - Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir
realizuje w ramach szkolnego programu profilaktyki dwa projekty.

Projekt promocji zdrowego stylu życia „Dbam o zdrowie – jestem FIT” zwyciężył w otwartym
konkursie ofert z rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
mającego na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa
dolnośląskiego w 2015 roku. Konkurs został ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Wartość projektu     28 260,00 zł
Wartość dofinansowania     21 760,00 zł.


Drugi projekt działań profilaktycznych „Ja i ludzki świat wokół mnie – szkolna telewizja
w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu” wygrał w otwartym konkursie ofert
z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Konkurs został ogłoszony przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

Wartość projektu           30 000,00 zł
Wartość dofinansowania     23 000,00 zł

Inf. Maria Subik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Miejska Bolesławiec - Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych
na Sybir
realizuje w ramach szkolnego programu profilaktyki dwa projekty.

Projekt promocji zdrowego stylu życia

Dbam o zdrowie – jestem FIT” zwyciężył
w otwartym konkursie ofert z rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”, mającego na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych

i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach

i placówkach województwa dolnośląskiego w 2015 roku. Konkurs został ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Wartość projektu 28 260,00 zł

Wartość dofinansowania 21 760,00 zł.

Drugi projekt działań profilaktycznych „Ja i ludzki świat wokół mnie – szkolna telewizja
w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu”
wygrał w otwartym konkursie ofert

z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Konkurs został ogłoszony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wartość projektu 30 000,00 zł

Wartość dofinansowania 23 000,00 zł

Inf. Maria Subik

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli