Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego – 18 V 2017 r. PDF Drukuj

 

Jesteśmy jedną z  313 szkół zakwalifikowanych do projektu Cyfrowobezpieczni.pl w 2016/2017 r.
Głównym kryterium wyboru szkoły była analiza ankiet dotyczących szkolnych cyberzagrożeń tj.
podejmowanych działań profilaktycznych mających na celu wyeliminowanie ich. Ocenie poddawany
był również poziom bezpieczeństwa infrastruktury technicznej i cyfrowej szkoły.

W ramach projektu pn. „Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa w dniu
18 V 2017 r. odbył się w naszej szkole „Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego”. Edukatorem
prowadzącym zajęcia w ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” była
Pani Małgorzata Walczak.

Działania przeprowadzone przez edukatora w ramach projektu:

900 – pierwsza grupa uczniów - przedstawienie ogólnych założeń projektu

950 – druga grupa uczniów - przedstawienie ogólnych założeń projektu

WARSZTATY:

1045 – klasa 2a „Przeciwdziałanie cyberprzemocy uczniów”

1140 – klasa 3d „Prawa autorskie”

1240 – klasa 1d „Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi użytkownikami”

1340 – spotkanie edukatora z nauczycielami

1630 - spotkanie edukatora z rodzicami.

Pozyskana przez uczniów, rodziców i nauczycieli wiedza o możliwych zagrożeniach
związanych z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych urządzeń cyfrowych będzie,
mamy nadzieję, skutecznie eliminować powstałe zagrożenia.

Inf. T. Zarzycki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sukcesy Gimnazjum nr 2 w Bolesławcu

 

Nasze projekty od 2010 roku

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
ORAZ PREZESÓW STOWARZYSZEŃ,
NOSZĄCYCH IMIONA
UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

czytaj więcej>>

PROGRAM ZJAZDU>>

ZJAZD - relacja

ZJAZD - załącznik

KRONIKA v ZJAZDU>>

Telefon zaufania

dla uczniów, rodziców i nauczycieli